Kokoustoiminta

Profeetallisessa konferenssissa Seppo Linnanlehto puhuu.
Profeetallisessa konferenssissa Tracey Taylor johtaa ylistystä.
Profeetallisessa konferenssissa Theo Elsey puhuu.
Profeetallisessa konferenssissa Jouko Piho puhuu.
Profeetallisessa konferenssissa vas. Jouko Piho ja oik. tulkki Kimmo Tiira.
Jouko Piho aloittamassa Profeetallista konferenssia. Selin Tracey Taylor ja Theo Elsey.

Aloitan uuden osion nimeltä Kokoustoiminta, jossa tulen ilmoittamaan tulevista hengellisistä kokouksista, sekä laitan tänne raportteja ja kuvia niistä.

______________________________________________________________

30.8.2017

Profeetallisen konferenssin viides video

Tämä on Helsingissä 26.8.2017 pidetyn Profeetallisen konferenssin viides video.

Alussa Tracey Taylor johtaa ylistykseen ja sen jälkeen Theo Elsey puhuu. Kokouksen lopussa on rukousta ja siunaamisia.

Tässä on linkki videoon: https://youtu.be/ZM0sUadyoZw .

29.8.2017

Profeetallisen konferenssin neljäs video

Tämä on Helsingissä 26.8.2017 pidetyn Profeetallisen konferenssin neljäs video. Puhujina ovat Jouko Piho, Seppo Linnanlehto ja Tracey Taylor. Kokous pitkittyi eikä se mahtunut 1½ tunnin videoon, mutta kokouksen loppuosan video julkaistaan myöhemmin
 
 
29.8.2017

Profeetallisen konferenssin kolmas video

Helsingissä pidettiin Profeetallinen konferenssi 26.8.2017. Tässä kolmannessa videossa johtaa Tracey Taylor ensin ylistystä ja sen jälkeen Theo Elsey puhuu. Kokous venyi suunniteltua pidemmäksi, joten valitettavasti Theon puhe jää hiukan kesken, koska videotiedostolla on 1½ tunnin raja.

Linkki videoon on tässä: https://youtu.be/8gcSS6KwJfM .

29.8.2017

Profeetallisen konferenssin toinen video

Helsingissä pidettiin Profeetallinen konferenssi 26.8.2017. Tässä toisessa videossa kuullaan alussa Jouko Pihon lyhyt puhe, sitten Tracey Taylorin johtamaa ylistystä ja lopuksi Theo Elsey Britanniasta puhuu.

Tässä linkki videoon: https://youtu.be/N3P62waZmhs .

28.8.2017

Profeetallisen konferenssin ensimmäinen video

Tässä on ensimmäinen video 26.8.2017 Helsingissä pidetystä Profeetallisesta konferenssista. Tässä ensimmäisessä videossa on minun aloituspuheenvuoroni. Julkaisen muiden puhujien videoita myöhemmin.
 

27.8.2017

Jouko Piho:

Profeetallinen konferenssi

Profeetallinen konferenssi, jota olin valmistellut puolen vuoden ajan, pidettiin kuin pidettiinkin eilen 26.8.2017 Helsingin Kulosaaressa Il Canto –salissa, vaikka muutama päivä sitten näytti siltä, että monien vastoinkäymisten takia koko konferenssi oli vaarassa peruuntua.

Väkeä oli odotettua vähemmän viime hetken peruutusten takia eli 17 henkeä oli päivän aikana koolla yhteensä neljässä tilaisuudessa.

Konferenssi oli osanottajien mielestä erittäin onnistunut ja hengellisesti antoisa.

Minä aloitin päivän pitämällä ensimmäisen puheen, jossa kerroin, miten konferenssi oli saanut alkunsa.

Siirryin sitten puhumaan varsinaisesta sanomastani. Viittasin konferenssin teemaan, joka on ”Suomen tulevaisuus”, joka tulee olemaan kaksijakoinen: tulee sekä rangaistusta että siunausta ja vielä niin, että siunaus ei voi tulla ilman että rangaistus tulee ensin.

Rangaistus johtuu Suomen kansan synneistä. Rangaistusruoskana on Venäjän armeija, joka tulee miehittämään osan Suomesta.

Miehitys ja samanaikainen talouden heikkeneminen ja suoranainen ruokapula saavat kuitenkin Suomen kansan polvilleen ja kirkkoihin etsimään Jumalan apua ja armoa. Tämä Jumalan etsintä saa aikaan suuren hengellisen herätyksen Suomessa.

Herätys tulee olemaan myös kansallinen. Jo Fritjof Ojansuun 1960-luvulla saama sanoma puhui uskonnolliskansallisesta herätyksestä. Luterilaisen kirkon diakoni Fritjof Ojansuu sai näyn 50-60 vuotta sitten, että Suomeen tulee lopunajan suuri herätys, joka on Kristus-keskeinen ja uskonnolliskansallinen herätys.

Herätystä ei omisi mikään kirkkokunta, vaan se koskettaisi koko kansaa. Ojansuu koki, että tämä profetia on odottanut Suomen vaakunassa aikaa aina 1590-luvulta, jolloin Suomi sai vaakunakseen Juudan Jalopeuran. Näytin sitten yleisölle Suomen vaakunan ja kerroin siitä.

Kansallinen herätys merkitsee myös sitä, että Suomi eroaa eurosta ja Euroopan unionista ja palaa takaisin täyteen itsenäisyyteen.

Itsenäisyyden lisäksi Suomi tulee saamaan viime sodissa Suomelta ryöstetyt alueet takaisin: Petsamon, Sallan ja Karjalan, mistä on tullut useita profetioita.

Yksi erikoisimpia on isän puolelta suomalaistaustaisen USAn Texasissa asuvan sisar Katyn 9.4.2010 saama sanoma Venäjälle: "Karjala, vihreiden niittyjen ja rauhallisten lampien ja järvien ihana maa. Kenelle luulet sen kuuluvan?" Jumalan ääni jatkaa: "Venäjä, sinä hyökkäsit rauhallisen maan kimppuun ja otit Karjalan. Minä nostatan kaukaisesta maasta kristityn Jumalan naisen kertomaan sinulle, että sinun tulee palauttaa Karjala takaisin Suomen kansalle."

Olen itse uskonut Karjalan palautukseen vuodesta 2004 alkaen luettuani professori Pentti Virrankosken asiaa koskevan kirjan ”Karjala takaisin – suhteet Venäjään terveiksi”.

Lauloin lopuksi v. 2010 tekemäni profeetallisen laulun ”Karjala Suomen taas on”.

Toisena puhujana oli lähellä Manchesteria Congletonissa asuva Theo Elsey, jonka kotona kokoontuu uskovien ryhmä kerran viikossa rukoilemaan eri aiheiden puolesta. Kaksi vuotta sitten he saivat sydämelleen alkaa rukoilla Suomen puolesta, mistä Theo kertoi minulle helmikuussa 2016 lähettämässään sähköpostissa, jossa hän kirjoitti: ”Uskomme, että Jumala on näyttämässä meille, että hänellä on todella suuri suunnitelma Suomea varten.”

Tämä ryhmä oli saanut unien ja näkyjen kautta myös tiedon, että Pyhä Henki on johtamassa heitä siihen suuntaan, että heidän ryhmänsä pitäisi olla mukana järjestämässä Helsingissä v. 2017 konferenssia yhdessä Suomen uskovien kanssa.

Elsey mainitsi lukeneensa englanninkielisiltä nettisivuiltani (www.prophecy.fi) Suomea koskevia profetioita, joista monet ovat varoitusprofetioita tulevista tuomioista, ellei parannusta synneistä tule. Elseyn ryhmässä on tullut tämän vastapainoksi enemmän myönteisiä sanomia. ”Uskon, että Suomella on Kristuksessa toivoa ja kaikkea hyvää tulossa. Nyt on aika tehdä parannusta ja mennä eteenpäin, jotta olisimme täysin valmiit toteuttamaan Herran kutsumusta ja ottamaan vastaan tulevia siunauksia”, Elsey profetoi.

Theo toi esille voimakkaasti suomalaisten heprealaisia juuria mainiten suomalaisten olevan todennäköisesti Isaskarin jälkeläisiä.

Yllättäen kävi ilmi, että Jumala on puhunut myös Theolle Karjalan palautuksesta, josta me emme olleet puhuneet ennen tätä konferenssia mitään.

Theo kertoi myös, että Jumala on kehottanut häntä rakentamaan Suomessa. Aika näyttää, mitä se on, mutta Theolla on mielessään rauhallisessa paikassa oleva turva- ja lepokeskus terrorismin traumatisoimille ihmisille.

Ajatus Profeetallisesta konferenssista syntyi lopullisesti 19.2.2017 ranskalaisen Nanou Mukolongan yhteydenoton jälkeen, kun hän oli minua tuntematta nähnyt minut unessa. Pidin sitä merkkinä, että ehkä juuri minun tulee järjestää tuo brittien näkemä konferenssi.

Myös Nanoun oli tarkoitus tulla tähän konferenssiin yhdeksi puhujaksi, mutta valitettavasti hän ei päässyt mukaan.

Toinen brittivieras Tracey Taylor johdatti yleisön herkällä tavalla ylistykseen ja palvontaan. Jumalan ja Pyhän Hengen läsnäolo oli voimakasta ja puhuttelevaa.

Tracey puhui siitä, miten suomalaisia on painettu alas monilla masentavilla sanoilla, mutta Jumala tahtoo Suomelle hyvää ja meidän on hyvä ottaa vastaan uskossa tätä Jumalan rakkautta suomalaisia kohtaan.

Omalla kohdallani yksi suurimpia ihmeitä tapahtui tulkkauksen suhteen. Olin nimittäin rukoillut Jumalan apua tulkin suhteen, koska konferenssiin lupautunut tulkki ei päässytkään tulemaan eikä meillä ollut vielä tulkkia eilen konferenssia aloittaessamme. Niinpä minä pidin aloituspuheeni siten, että tulkkasin itse puheeni englanniksi. Sen jälkeen minun oli tarkoitus tulkata molempia vieraitamme, mikä urakka tuntui kaiken muun työn päälle kyllä aika raskaalta.

Mutta ensimmäisen tauon jälkeen tuli kokoukseen lisää ihmisiä ja päätinkin kysyä yleisöltä ennen Theon puhetta, olisiko joukossa ketään, joka pystyisi tulkkaamaan englannista suomeksi ja suomesta englanniksi. Silloin yllättäen minulle vieras mies sanoi, että hän voi tulkata ja kertoi toimineensa paljon tulkin tehtävissä.

Kyseessä oli Kimmo Tiira, joka sitten hoiti koko loppupäivän tulkkaukset hienosti. Kimmo oli kokenut, että Jumala kehotti häntä tulemaan konferenssiin.

Samanlaista kehotusta oli tuntenut myös minulle ennestään tuntematon Ahvenanmaan saaristosta kotoisin oleva Seppo Linnanlehto, jota pyysin käyttämään puheenvuoron, jossa hän kertoi saamistaan ihmeellisistä profeetallisista sanomista, jotka tulen laittamaan lähiaikoina nettiin.

Päivän lopussa lausuimme yhteen ääneen Herran siunauksen suomeksi ja englanniksi Suomelle, Britannialle ja Israelille. Olimme tulleet suuresti siunatuiksi ja uskomme, että Jumalan siunauksien sateet kohtaavat näitä kolmea maata.

Konferenssin tilaisuudet videoitiin. Laitan videoiden Youtube-linkit tiedoksi heti kun olen saanut videot editoiduiksi.

23.8.2017

Tulkkia tarvitaan

Sain tänään tietää, että tulevana lauantaina 26.8. Helsingissä pidettävään Profeetalliseen konferenssiin lupautunut tulkki ei tulekaan tulkiksi, koska hän oli jostakin saanut väärän käsityksen, että minulla olisi toinen tulkki eikä häntä tarvittaisi. Sen takia hän on sitoutunut menemään lauantaina toiseen paikkaan.

Olisiko sinulla mahdollisuutta tulla konferenssiin tulkiksi englannista suomeen? Kyseessä on kaksi brittiä. Tulkkaustilanteita tulisi päivän aikana neljä.

Jos en saa ketään tulkiksi, täytyy sitten minun itseni yrittää selviytyä hommasta, mutta mielelläni näkisin tulkkina jonkun minua paremmin englantia osaavan henkilön, jolla olisi myös aikaisempaa kokemusta nimenomaan tulkkina toimimisesta.

Jos tunnet, että sinä voisit auttaa tässä asiassa, ota minuun yhteyttä. Voit lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen jouko.piho@kolumbus.fi tai soittaa minulle numeroon 040-8281759.

21.8.2017

Taas on tullut hiukan muutoksia. Tässä viimeisin ohjelma. 

Profeetallinen konferenssi – Suomen tulevaisuus

26.8.2017 Helsinki, Kulosaari

Il Canto –sali, Svinhufvudintie 1

11.00 – 11.45 Aloitus (Jouko Piho)

11.45 – 12.15 Tauko

12.15 – 12.30 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor)

12.30 – 13.15 Puhe (Theo Elsey)

13.15 – 14.30 Tauko

14.30 -15.30 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor, Theo Elsey)

15.30 - 16.00 Puhe (Tracey Taylor)

16.00 – 17.00 Tauko

17.00 – 18.30 Iltatilaisuus (Jouko Piho, Theo Elsey, Tracey Taylor)

15.8.2017

Tässä uusin ohjelma, jossa on hiukan muutoksia aikojen suhteen.

Profeetallinen konferenssi – Suomen tulevaisuus

26.8.2017 Helsinki, Kulosaari

Il Canto –sali, Svinhufvudintie 1

Ohjelma

11.00 – 11.30 Aloitus (Jouko Piho)

11.30 – 11.45 Tauko

11.45 – 12.00 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor)

12.00 – 12.45 Puhe (Theo Elsey)

12.45 – 13.30 Tauko

13.30 -14.00 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor)

14.00 - 14.30 Puhe (Tracey Taylor)

14.30 – 14.45 Tauko

14.45 – 15.30 Nanou Mukolonga

15.30 – 16.00 Tauko

16.00 – 16.20 Musiikki, puhe ja rukous (Heidi Lehkamo)

16.20 – 17.00 Puhe (Arto Lehkamo)

17.00 – 18.00 Tauko

18.00 – 19.30 Iltatilaisuus (Jouko Piho, Theo Elsey, Tracey Taylor, Nanou Mukolonga, Arto Lehkamo, musiikkiryhmät)

26.6.2017

Profeetallinen konferenssi – Suomen tulevaisuus

26.8.2017 Helsinki, Kulosaari
Il Canto –sali, Svinhufvudintie 1

Ohjelmaan on tullut hiukan muutoksia, kun olemme saaneet uuden puhujan eli Nanou Mukolongan Ranskasta. Nanou on alunperin Kongosta kotoisin oleva Ranskassa asuva apostoli ja profeetta.

Tässä uusi ohjelma. Olet sydämellisesti tervetullut konferenssiin!

Ohjelma

10.30 – 11.15 Aloitus (Jouko Piho)
11.15 – 11.30 Tauko
11.30 – 11.45 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor)
11.45 – 12.30 Puhe (Theo Elsey)
12.30 – 13.30 Tauko
13.30 -14.00 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor)
14.00 - 14.30 Puhe (Tracey Taylor)
14.30 – 14.45 Tauko
14.45 – 15.30 Nanou Mukolonga
15.30 – 16.00 Tauko
16.00 – 16.15 Musiikki ja rukous (Heidi Lehkamo)
16.15 – 17.00 Puhe (Arto Lehkamo)
17.00 – 18.00 Tauko
18.00 – 19.30 Iltatilaisuus (Jouko Piho, Theo Elsey, Tracey Taylor, Nanou Mukolonga, Arto Lehkamo, musiikkiryhmät)

26.6.2017

Tarvitsen tulkkia suomesta englantiin

Järjestämässäni Profeetallisessa konferenssissa 26.8.2017 Helsingin Kulosaaressa on jo yksi tulkki, joka kääntää kahden brittivieraamme puheet suomeksi. Mutta nyt olisi tarvetta tulkista, joka voisi kääntää meidän suomalaisten eli minun ja Arto Lehkamon puheet englanniksi.

Oletko sinä etsimäni henkilö? Tai tunnetko jonkun, joka pystyisi kääntämään suomesta englanniksi?

26.6.2017

Ranskan kielen tulkki

Sain eilen tietää, että 26.8.2017 Helsingin Kulosaaressa järjestämääni Profeetalliseen konferenssiin on tulossa yksi uusi puhuja eli Nanou Mukolonga, alun perin Kongosta oleva Ranskassa asuva profeetallinen nainen, joten me tarvitsemme tulkin, joka voisi kääntää hänen puheensa ranskasta suomeksi. Tulkkaustilanteita on päivän aikana kaksi.

Oletko sinä etsimäni henkilö? Tai tiedätkö jonkun, joka voisi toimia tulkkina?

16.5.2017

Profeetallinen konferenssi

Kävin vaimoni kanssa tänään katsomassa tulevan Profeetallisen konferenssin pitopaikkaa, joka on siis Helsingin Kulosaaressa, Svinhufvudintie 1, oleva Il Canto –niminen laulukoulu, jonka salin olemme vuokranneet konferenssia varten koko lauantaiksi 26.8.2017.

Sali on toisessa kerroksessa, kuten koko Kulosaaren ostoskeskus, jossa on lähellä Alepa ja kaksi ravintolaa, kiinalainen ja intialaissuomalainen.

Saliin mahtuu 100 henkeä. On kyllä täysi arvoitus, paljonko osallistujia tulee, mutta toivottavasti saamme salin täyteen. Olisi hyvä asia suunnittelumme kannalta, että jos tiedät tulevasi konferenssiin, voisit ilmoittaa siitä minulle.

Bussi numero 16 tulee Kulosaareen sekä metro, jonka asemalta on 300 metriä kokouspaikalle.

Puhujien suhteen on tullut muutoksia sikäli, että aiemmin ilmoitetut Hannu Enbuska ja Päivi Heikkilä eivät tulekaan mukaan konferenssiin, mutta uudeksi puhujaksi olemme saaneet Tracey Taylorin Britanniasta. Puhujia on siis neljä eli Jouko Piho, Theo Elsey, Tracey Taylor ja Arto Lehkamo.

Tervetuloa mukaan konferenssiin! Laitan vielä oheen alustavan ohjelman.

Ohjelma

10.00 – 11.00 Aloitus (Jouko Piho)
11.00 – 12.00 Tauko
12.00 – 12.15 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor)
12.15 – 13.00 Puhe (Theo Elsey)
13.00 – 14.00 Tauko
14.00 -14.30 Musiikki ja rukous (Tracey Taylor)
14.30 - 15.00 Puhe (Tracey Taylor)
15.00 – 16.00 Tauko
16.00 – 16.15 Musiikki ja rukous (Heidi Lehkamo ja Risto Pihlava)
16.15 – 17.00 Puhe (Arto Lehkamo)
17.00 – 18.00 Tauko
18.00 – 19.30 Iltatilaisuus (Jouko Piho, Theo Elsey, Tracey Taylor, Arto Lehkamo, musiikkiryhmät)

10.5.2017

Profeetallinen konferenssi – Suomen tulevaisuus

Tervetuloa profeetalliseen konferenssiin, joka pidetään lauantaina 26.8.2017 Helsingin Kulosaaressa Il Canto –salissa, Svinhufvudintie 1. Paikka on Kulosaaren ostoskeskuksessa metroaseman lähellä.

Konferenssin teemana on Suomen tulevaisuus. Lisäkseni puhujina ovat Theo Elsey ja Tracey Taylor Britanniasta sekä Arto Lehkamo.

Kuvassa englantilainen puhujavieraamme Theo Elsey, jonka vetämässä rukouspiirissä on rukoiltu jo vuosien ajan Suomen puolesta. Huomatkaa Elseyn teettämän paidan liput ja tekstit.

17.8.2016

Kokouskiertueeni peruutus

Peruutan suunnittelemani syksyn koko Suomea käsittävän 32 kokouksen kokouskiertueeni, jonka piti alkaa 14.9.2016 Lappeenrannassa ja päättyä 27.11.2016 Kouvolassa.

Ihmisiä kiinnostaa aina tällaisissa tapauksissa, miksi näin on käynyt. Koen oikeaksi olla sanomatta julkisuuteen mitään syytä, tai paremminkin syitä, sillä niitä on useita.

Odotan Herralta uusia ohjeita.

12.8.2016

Todelliset syyt, miksi päätin olla ottamatta Johanna Tukiaista mukaan kokouskiertueelleni

Johanna Tukiainen kirjoitti FB-sivullaan 12 tuntia sitten seuraavasti:

”Jouko Pihon "evankeliointis" kiertueelle kieltäydyin lähtemästä, koska hän mm. uskoo, että Saatana pelastuu lopulta taivaaseen! Se on okkultistinen oppi, sen nimi on universalismi.”

En nyt kirjoita kaikkien pelastumisesta tässä yhteydessä, koska olen tehnyt aiheesta 10-osaisen kirjoitussarjan, joka on luettavissa Facebook-sivullani sekä nettisivustollani www.jouko-piho.fi osiossa Kirjoituksia 2. En aio ylipäätään puhua enkä kirjoittaa asiasta mitään, koska se on aivan liian vaikea ihmisten ymmärtää.

Kiinnitän sen sijaan huomiota yllä mainittuun Johanna Tukiaisen viestiin, josta voi saada sellaisen väärän kuvan, että minä olisin halunnut Johannaa kokouskiertueelle, mutta Johanna kieltäytyi lähtemästä, koska minulla on hänen mielestään väärä oppi kaikkien pelastumisesta.

Jos ei mitään muuta sanota tästä asiasta, tällaisesta viestistä syntyy aivan väärä kuva. Huomasin, että esim. Punk in Finland –foorumilla on levinnyt tämä vaillinainen ja siksi väärä käsitys yhteistyömme kariutumisen syistä, kun sielläkin luullaan, että ainoa syy olisi opillinen erimielisyys.

Kun ilmoitin 28.7.2016, että en voi sittenkään aloittaa kokouskiertuetta yhdessä Johannan kanssa, halusin olla hienotunteinen ja Johannaa säästävä, kun en sanonut mitään yksityiskohtaisia syitä, vaan totesin vain yleisluontoisesti, että kävi ilmi asioita, joiden takia yhteistyö Johannan kanssa ei ole mahdollista.

Minua kyllä kehotettiin tuomaan julki koko totuus, että se olisi minun velvollisuutenikin, mutta en halunnut tehdä sitä.

Mutta koska on nyt käynyt ilmi, että Johanna Tukiainen kirjoittaa jatkuvasti tästä opillisesta ristiriidasta ainoana orastavan yhteistyömme lopettajana ja että hän oli se, joka kieltäytyi yhteistyöstä, niin olen tullut siihen tulokseen, että on sittenkin parempi, että kerron mitä todella tapahtui eli mitkä olivat ne minun syyni, joiden vuoksi ilmoitin kaksi viikkoa sitten julkisesti, että yhteistyö Johannan kanssa ei ole mahdollista. Huomautan vielä, että minä tein ensiksi tämän oman ilmoitukseni yhteistyön loppumisesta ja vasta sen jälkeen Johanna alkoi julistaa omaa syytään eli tätä oppiasiaa hänen syynään olla tulematta kokouksiini.

En siis kiistä Johanna Tukiaisen syytä. Se on hänelle todellinen, mutta haluan tuoda nyt esille vain sen, että Johannan syy ei ole ainoa syy välirikkoon, vaan sitä ennen tapahtui kohta kertomiani asioita, joiden takia minä jouduin tekemään ensimmäisenä päätöksen yhteistyön mahdottomuudesta, jonka jälkeen Johanna sitten alkoi painottaa tätä omaa perusteluaan ollen täysin hiljaa siitä, mistä minä nyt kirjoitan.

Ja tässä tulevat nyt ne syyt, miksi minulle tuli 28.7. aivan selväksi, että näin käyttäytyvän henkilön kanssa minä en voi tehdä yhdessä evankeliointityötä.

Ensinnäkin Johanna Tukiainen ei ollut tavatessamme selvin päin, vaan lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alainen, kuin sumussa, hitaasti puhuen ja samaa jatkuvasti toistaen.

Olin hyvin pettynyt, koska hän oli luvannut minulle täysraittiutta, koska olin asettanut hänelle yhteistyön ehdoksi, että hän jättää alkoholin kokonaan.

Toiseksi Johanna Tukiainen oli aivan liian seksikkäästi pukeutunut tilanteessa, jossa oli tarkoitus puhua tulevasta hengellisestä kokouskiertueesta. Johannalla oli erittäin avokaulainen rinnat paljastava pusero, mitä ihmettelin, koska Johanna oli aikaisemmin kirjoittanut julkisesti, että hän alkaisi käyttää peittävämpiä asuja. Koin Johannan pukeutumisen täysin sopimattomaksi.

Kolmanneksi Johanna Tukiainen lähenteli ja kosketteli minua useasti runsaan tunnin kestäneen keskustelun aikana. En vastannut Johannan hiplailuihin mitenkään, mutta oloni oli hyvin epämukava ja samalla ihmettelevä.

Olisi vielä muutakin, mutta saakoon tämä riittää. Uskon, että ihmiset ymmärtävät nyt paremmin, että minulla oli perusteltuja syitä olla ottamatta Johanna Tukiaista mukaan kokouskiertueelleni.

Sanon vielä, että Johanna Tukiaisen ilmoittama syy hänen osaltaan olla tulematta mukaan kokouksiini eli tämä opillinen erimielisyys universalismista on totta, mutta se ei ole siis koko totuus, vaan ainoastaan osatotuus Johannan näkökulmasta. Koko totuus on nyt kerrottu, vaikka sitä pitkään panttasin, mutta ehkä näin on kuitenkin parempi enempien väärinkäsitysten välttämiseksi.

30.7.2016

Kokouskiertueeni uusi aikataulu

Syksyn kokouskiertueen aikataulu on hiukan muuttunut. Tässä uusi aikataulu.

1. kiertue (Itä-Suomi)

Keskiviikko 14.9. klo 18 Lappeenranta
Torstai 15.9. klo 18 Savonlinna
Perjantai 16.9. klo 18 Joensuu
Lauantai 17.9. klo 15 Kuopio
Sunnuntai 18.9. klo 15 Mikkeli

2. kiertue (Lounais-Suomi)

Keskiviikko 28.9. klo 18 Salo
Torstai 29.9. klo 18 Turku
Perjantai 30.9. klo 18 Uusikaupunki
Lauantai 1.10. klo 15 Rauma
Sunnuntai 2.10. klo 15 Pori

3. kiertue (Helsingistä pohjoiseen radanvarsi)

Keskiviikkona 12.10 klo 18 Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo tai Vantaa)
Torstai 13.10. klo 18 Kerava
Perjantai 14.10. klo 18 Hyvinkää
Lauantai 15.10. klo 15 Riihimäki
Sunnuntai 16.10. klo 15 Hämeenlinna

4. kiertue (Pirkanmaa ja Keski-Suomi)

Keskiviikko 26.10. klo 18 Tampere
Torstai 27.10. klo 18 Nokia
Perjantai 28.10. klo 18 Valkeakoski
Lauantai 29.10. klo 15 Jyväskylä
Sunnuntai 30.10. klo 15 Äänekoski

5. kiertue (Lappi ja Pohjanmaa)

Maanantai 7.11. klo 18 Rovaniemi
Tiistai 8.11. klo 18 Tornio
Keskiviikko 9.11. klo 18 Kemi
Torstai 10.11. klo 18 Oulu
Perjantai 11.11. klo 18 Kokkola
Lauantai 12.11. klo 15 Vaasa
Sunnuntai 13.11. klo 15 Seinäjoki

6. kiertue (Etelä-Suomi)

Keskiviikko 23.11. klo 18 Loviisa
Torstai 24.11. klo 18 Porvoo
Perjantai 25.11. klo 18 Lahti
Lauantai 26.11. klo 15 Kotka
Sunnuntai 27.11. klo 15 Kouvola

28.7.2016

Johanna Tukiaista koskeva peruutus

Ilmoitan julkisesti, että vastoin aiempia suunnitelmia ja ilmoituksia Johanna Tukiainen ei osallistu syksyn kokouskiertueelleni todistajana.

Olen tästä pahoillani ja surullinen, koska halusin ja koin Jumalan johdatukseksi, että Johanna Tukiainen olisi ollut työtoverini hänen ainutlaatuisen todistuksensa takia.

Tavatessamme eilen 27.7.2016 tuli ilmi useita eri asioita, jotka vaikuttivat päätökseeni, että yhteistyö Johanna Tukiaisen kanssa ei ole kuitenkaan mahdollista. Kyse ei ole vanhoista asioista, vaan siitä, mikä tuli julki eilisen keskustelun aikana.

Haluan silti siunata Johannaa ja toivon hänen elämälleen kaikkea hyvää ja Jumalan siunausta.

17.7.2016

Kokouskiertue

Ilmoitan tässä alustavasti, että olen suunnittelemassa koko syksyn 2016 kestävää hengellisten kokousten kiertuetta läpi Suomen, jos Herra suo ja elämme. Viisi peräkkäistä päivää kestäviä kiertueita olisi viisi ja viimeinen kiertue olisi seitsemän päivää peräkkäin. Yhteensä kokouksia tulee olemaan syksyn aikana 32.

Tarvitsen eri paikkakunnilta henkilöitä, jotka voisivat avustaa kokousilmoitusten kiinnittämisessä eri puolille kaupunkia. Jos voit auttaa tällaisessa asiassa, ota minuun yhteyttä vaikka sähköpostitse osoitteeseen jouko.piho@kolumbus.fi.

Jos koet, että Herra tahtoisi sinun todistavan tai laulavan kokouksessa, ota minuun yhteyttä.

Tarvitsen myös tietoa eri paikkakunnilla asuvilta ihmisiltä, mihin
lehteen kannattaa laittaa maksettu kokousilmoitus eli mikä lehti tavoittaisi eniten ihmisiä. Jos osaat neuvoa tässä asiassa, ota minuun yhteyttä.

Otan vastaan myös tietoa siitä, mistä milläkin paikkakunnalla saisi vuokratuksi tarpeeksi tilavan salin, jossa olisi piano ja joka ei olisi kovin kallis.

Kokouksissa on mahdollisuus ostaa kirjojani Outo tie, Ihmeellinen Israel, Profetioita ja Lopunaika sekä elokuussa 2016 ilmestyviä uusimpia kirjojani Sanalastuja ja Ihmeellinen Israel 2.

Arkisin kokoukset olisivat klo 18 ja lauantaina ja sunnuntaina klo 15.
Seuraavassa on alustava kokousaikataulu. Kun tiedän tarkemmin kokouspaikkojen osoitteet, ilmoitan niistä.

Jo tässä vaiheessa toivotan kaikki tervetulleiksi tuleviin tilaisuuksiin!

Kokousaikataulu:

1. kiertue (Etelä-Suomi)

Tiistai 30.8. klo 18 Loviisa Työväentalo Pernajank. 4
Keskiviikko 31.8. klo 18 Porvoo Lundintalo Aleksanterink. 11
Torstai 1.9. klo 18 Lahti
Perjantai 2.9. klo 18 Kotka Seurakuntakeskus Mariank. 14
Lauantai 3.9. klo 15 Kouvola

2. kiertue (Itä-Suomi)

Keskiviikko 14.9. klo 18 Lappeenranta
Torstai 15.9. klo 18 Savonlinna
Perjantai 16.9. klo 18 Joensuu
Lauantai 17.9. klo 15 Kuopio
Sunnuntai 18.9. klo 15 Mikkeli

3. kiertue (Lounais-Suomi)

Keskiviikko 28.9. klo 18 Salo
Torstai 29.9. klo 18 Turku
Perjantai 30.9. klo 18 Uusikaupunki
Lauantai 1.10. klo 15 Rauma
Sunnuntai 2.10. klo 15 Pori

4. kiertue (Helsingistä pohjoiseen radanvarsi)

Keskiviikkona 12.10 klo 18 Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo tai Vantaa)
Torstai 13.10. klo 18 Kerava
Perjantai 14.10. klo 18 Hyvinkää
Lauantai 15.10. klo 15 Riihimäki
Sunnuntai 16.10. klo 15 Hämeenlinna

5. kiertue (Pirkanmaa ja Keski-Suomi)

Keskiviikko 26.10. klo 18 Tampere
Torstai 27.10. klo 18 Nokia
Perjantai 28.10. klo 18 Valkeakoski
Lauantai 29.10. klo 15 Jyväskylä
Sunnuntai 30.10. klo 15 Äänekoski

6. kiertue (Lappi ja Pohjanmaa)

Maanantai 7.11. klo 18 Rovaniemi
Tiistai 8.11. klo 18 Tornio
Keskiviikko 9.11. klo 18 Kemi
Torstai 10.11. klo 18 Oulu
Perjantai 11.11. klo 18 Kokkola
Lauantai 12.11. klo 15 Vaasa
Sunnuntai 13.11. klo 15 Seinäjoki

19.3.2016

Jouko Pihon Kouvolan kokouksen video

Jouko Piho piti profeetallisen kokouksen 19.3.2016 Kouvolassa Kouvola-talon Honka-salissa. Myös Esko Halme käytti puheenvuoron aiheenaan Googin sota.

Yleisöä oli 27 henkilöä.

Jouko Piho kertoi puheessaan profeetoista, toteutuneista profetioista, profeetta Eliasta, Bahai-uskonnosta, Haifan saksalaissiirtokunnasta, Suomen ja Israelin yhteydestä, Suomen miehityksestä ja tulevasta suuresta hengellisestä herätyksestä Suomessa.

Kokouksesta tehdyn videon voi nähdä osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=e3z0Xm6MQSE .

21.2.2016

Jouko Pihon kokous Espoon Matinkylässä

Pidin hengellisen kokouksen 20.2.2016 Espoon Matinkylässä.

Meitä oli paikalla vain 10 henkeä, ehkä huonon sään ja kokouspaikan hankalan sijainnin takia, mutta Herra oli kanssamme lupauksensa mukaan, että hän on siellä mukana missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimessään.

Ohessa linkki Youtubessa olevaan kokousvideoon.

https://www.youtube.com/watch?v=mZ8mQa4IXA0

17.2.2016

Jouko Piho Espoossa

Pidän profeetallisen kokouksen la. 20.2.2016 klo 15 Espoon Matinkylässä, Kaivon tilassa, Matink. 22. Mukana myös Tapani Ladvelin. Tervetuloa!

Kokous videoidaan, joten se on nähtävissä myöhemmin Youtubessa.

18.7.2015

Jouko Piho Kokkolassa

Olin puhumassa ja laulamassa 17.7.2015 Suomiherätyksen kokouksessa Kokkolassa. Puheeni aihe oli ”lunastus”.

Muina puhujina olivat Henry Arkkukangas ja joulukuussa 2014 perustetun Suomiherätys ry:n johtaja Jari Aksila. Musiikista piti huolen Kari Ranta-Ojala taitavaan tyyliinsä.

Väkeä oli ihan mukavasti eli 38. Herra siunasi kokouksen Henkensä läsnäolollaan. Lopussa oli rukousta haluavia ihmisiä enemmän kuin aiemmissa kokouksissa eli pitkälle toistakymmentä. En halua kokouksissa mitään jonoja tai yhdessä eteentuloja, vaan kuuntelen ja rukoilen jokaisen puolesta erikseen.

Tässä on Youtuben linkki kokoukseen:
https://www.youtube.com/watch?v=4foUlLlz2dg

21.6.2015

Otan vastaan puhujakutsuja

Olen pitänyt 25.3.2015 alkaen kuusi omaa hengellistä kokousta ja yhden kerran olen ollut kutsuttuna puhujana Helsingissä eräässä kotikokouksessa.

Sain tänään kutsun tulla puhumaan Kokkolaan ja menenkin sinne perjantaina 17.7. klo 19, jolloin olen puhujana Suomiherätyksen kokouksessa, Pitkänsillank. 10.

Tuli siitä mieleeni ilmoittaa julkisesti, että en ole sidottu pitämään vain itse järjestämiäni kokouksia, vaan otan vastaan puhujakutsuja eri seurakuntiin. Toivottavasti seurakuntien tai järjestöjen johtajat uskaltavat ottaa yhteyttä minuun.

Jos et ole pastori tai vastaava, niin jos haluat minun tulevan puhumaan sinun seurakuntaasi, ehdota asiaa seurakuntasi johdolle.

Minuun voi ottaa yhteyttä täällä Facebookissa yksityisviestitse, sähköpostitse jouko.piho@kolumbus.fi tai soittamalla numerooni 040-8281759.

21.6.2015

Kokkolassa kokous 17.7.2015

Jari Aksila kutsui minua pitämään kokousta Kokkolaan. Suostuin kutsuun, joten olen puhumassa perjantaina 17.7.2015 klo 19 Kokkolassa Suomiherätyksen kokouksessa Ny Startin tiloissa Pitkänsillank. 10. Olen paikalla jo klo 18, kun kahvio aukeaa.

Tervetuloa kokoukseen Kokkolasta, lähiseuduilta ja kauempaakin!

17.6.2015

Jouko Pihon kokous Järvenpäässä 16.6.2015

Pidin 16.6.2015 hengellisen kokouksen Järvenpäässä. Toisena puhujana oli res.majuri Raimo Hynynen.

Paikkana oli vanha Sahan koulu, joka olikin tupaten täynnä, kun väkeä oli ennätykselliset 41 henkeä.

Puheeni aiheena oli Jumalan valtakunta: millainen se on, milloin se tulee ja ketkä pääsevät siihen valtakuntaan.

Lahjoituksena saamani kitara pääsi myös ensikäyttöön, kun säestin sillä yksinlauluani ”Katso Kristus kadulla kulkee”. Poikani Daniel oli mukana omalla kitarallaan täydentämässä säestystä.

Kokouksen jälkeen oli runsaasti rukouspalvelua yhdessä Danielin kanssa sekä kahvitteluhetkessä mielenkiintoisia keskusteluja ihmisten välillä.

Kokous on nähtävissä seuraavasta linkistä:

https://www.youtube.com/watch?v=RwHa4Txc-Wc

28.5.2015

Jouko Pihon hengellinen kokous Järvenpäässä 16.6.2015

Pidän hengellisen kokouksen tiistaina 16.6.2015 klo 18 Järvenpäässä vanhalla Sahan koululla Puistotie 83. Puhujana myös Raimo Hynynen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

22.5.2015

Jouko Pihon kokous Riihimäellä

Youtube-linkki Jouko Pihon 21.5.2015 Riihimäellä pitämään hengelliseen kokoukseen:

https://youtu.be/Hw5QczjZtpY

22.5.2015

Jouko Pihon kokous Riihimäellä 21.5.2015

Terveisiä Riihimäen kokouksesta, josta saavuin juuri äsken kotiin!

Väkeä oli 21. Oli mukava tavata yleisön joukossa netistä tuttuja henkilöitä, joita en ollut aikaisemmin kohdannut livenä.

Koska pääsin kotiin aika myöhään, en ala editoida kokousvideota enää tänä yönä, vain laitan videon Youtubeen perjantaina 22.5.

Olen nyt pitänyt kuusi kokousta parin kuukauden aikana. Riihimäellä kävi ensimmäisen kerran niin, että paikallinen lehti, Aamuposti, julkaisi keskiviikon 20.5. numerossa lähettämäni puffijutun, tosin hiukan lyhenneltynä. Laitankin tähän loppuun tämän Aamupostin jutun.

Jouko Piho piipahtaa synnyinseudulleen

Entinen riihimäkeläinen Jouko Piho, 68, tulee kokouspuhujaksi Riihimäelle.

Eläkkeellä oleva luokanopettaja Piho palaa synnyinseudulleen torstaina 21.5. kello 18, kun hän pitää hengellisen kokouksen Rautatienpuiston päivätoimintakeskuksessa, Öllerink. 7:ssä. Siellä puhuvat myös riihimäkeläiset Tuula Nieminen ja Gleb Simanov.

Piho asui Riihimäellä 1946-61.

Piho oli viimeksi Riihimäellä 8.9.2013 Riihimäen Asematapahtumassa keräämässä kannattajakortteja uudelle puolueelle, Suomen Laillisuuspuolueelle.

Piho lopetti puolueen marraskuussa 2014. Sen jälkeen Loviisassa asuva Piho on alkanut pitää hengellisiä kokouksia eri puolilla Suomea.

Jouko Piho laulaa vanhoja tunnettuja hengellisiä lauluja ja puhuu kokouksissaan Raamatun perusevankeliumia, mutta käsittelee myös lopunajan tapahtumia ja varsinkin profetioita, erityisesti Suomen tulevaisuutta koskevia sanomia, kuten tulevaa Venäjän miehitystä.

16.5.2015

Jouko Pihon puhe kotikokouksessa Helsingissä 16.5.2015

Tässä linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=gbSNGvAxbIA

Jouko Piho puhui lopunajan tapahtumista Juta Parasmägin kodissa 16.5.2015 pidetyssä kotikokouksessa Helsingin Pihlajamäessä.

Paikalla oli lähinnä Suomessa asuvia virolaisia.

Jouko Piho puhui lopunaikoja enteilevistä tapahtumista, kuten sodista, maanjäristyksistä, nälänhädästä, uskovien vainoista ja vääristä messiaista, kuten Maitreyasta ja hänen eksyttävästä opetuksestaan.

Juta Parasmägi tulkkasi puheen viroksi.

Jouko Piho kõne Pihlajamäel kodugrupis 16,05,2015

Jouko Piho räägib lõpuaja sündmustes Juta Parasmägi kodus korraldatud teenistusel16,05,2015

Teenistusel osalesid paljud Soomes elavad eestlased.

Jouko Piho rääkislõpuaegadele eelnevatest sündmustest nagu sõjad,maavärinad.näljahäda,usklike tagakiusamine ja valemessias nagu Maitreya ja tema eksiõpetus.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gbSNGvAxbIA

7.5.2015

Jouko Pihon hengellinen kokous Riihimäellä 21.5.2015

Pidän hengellisen kokouksen torstaina 21.5.2015 klo 18 Riihimäellä Rautatienpuiston päivätoimintakeskuksessa, Öllerink. 7. Mukana myös Tuula Nieminen ja Gleb Simanov. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

7.5.2015

Jouko Pihon Lahden kokous

Terveisiä Lahden kokouksesta, joka pidettiin 6.5.2015 Lahden NNKY:n salissa, Vapaudenk. 8!

Paikalla oli 20 ihmistä, joista suurin osa oli nettisivuillani käyneitä tai Facebook-kavereita. Oli mukava tavata livenä, ja olikin sellainen oman porukan, kuin oman seurakunnan, tuntu.

Vaimoni Ritva käytti todistuspuheenvuoron. Puhuin itse rististä, Jeesuksen veren voimasta, ristin kantamisesta ja pyhityksestä. Myös kaikki yleisölaulut ja yksinlauluni puhuivat rististä.

Kokouksen jälkeen saimme kahvihetkessä tutustua toisiimme ja rakentua yhteisestä uskosta. Sain myös rukoilla useiden esirukousta haluavien henkilöiden kanssa.

Minulla oli ensimmäisen yksinlauluni aikana melkoisia kurkkuongelmia ja pelkäsin jo, että laulu katkeaa siihen paikkaansa, mutta sain kuitenkin laulettua lauluni joten kuten loppuun asti. Ei auta kuin ajatella, että sillä mennään mitä on ja laulaahan se variskin äänellään.

Tässä kokousvideo: https://youtu.be/uNhori02G30

27.4.2015

Jouko Pihon profeetallinen kokous 6.5. Lahdessa

Pidän profeetallisen kokouksen ke. 6.5.2015 klo 18 Lahden NNKY:n salissa, Vapaudenk. 8. Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

26.4.2015

Jouko Pihon Kotkan kokous

Terveisiä Kotkan profeetallisesta kokouksesta, jonka pidin 25.4.2015 Kotkan seurakuntakeskuksessa!

Mukana oli myös Kotkan Vapaaseurakunnan evankelista Henry Jansén laulamassa ja puhumassa.

Herra siunasi tilaisuuden, vaikka meitä olikin melko vähän koolla eli yhteensä 13. Mutta seuraavan kokousvideon kautta kuulija- ja katsojamäärä moninkertaistuu runsaasti.

Kokous on nähtävissä Youtubessa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=zAl1VZinfr4

14.4.2015

Jouko Pihon tulevat kokoukset

25.4.2015 klo 18  Kotka, Kotkan seurakuntakeskus, Mariank. 14. Jouko Piho, Henry Jansén laulaa ja puhuu.
6.5.2015 klo 18  Lahti, NNKY:n sali, Vapaudenk. 8. Jouko Piho. 
21.5.2015 klo 18  Riihimäki, Rautatienpuiston päivätoimintakeskus, Öllerink. 7. Jouko Piho, Tuula Nieminen ja Gleb Simanov.

12.4.2015

Jouko Pihon hengellinen kokous 11.4.2015 Porvoossa

https://youtu.be/z-TOrWV3a9g

12.4.2015

Jouko Pihon hengellinen kokous 11.4.2015 Porvoossa

Terveisiä Porvoosta!

Pidin tänään 11.4.2015 hengellisen kokouksen Porvoossa, Lundintalossa. Väkeä oli 22 eli täsmälleen saman verran kuin Loviisan ensimmäisessä kokouksessa.

Puheenvuoroja käyttivät myös Porvoossa asuvat kristillisen naistenlehden Christinan päätoimittaja Laila Tienhaara sekä Media Missio ry:n puheenjohtaja Esko Tienhaara.

Kokous jatkui vilkkaana vielä varsinaisen tilaisuuden jälkeenkin pullakahvien ja seurustelun sakramentin merkeissä. Varsinkin neljä ruotsinkielisen helluntaiseurakunnan jäsentä kyselivät hyvin kiinnostuneina Suomea ja Amerikkaa koskevista profetioista ja toivoivat, että tulisin pian puhumaan uudestaan Porvooseen.

En kerro tilaisuudesta sen enempää, koska kokouksen anti on nähtävissä Youtubessa myöhemmin sunnuntaina. Yritin saada videota valmiiksi jo lauantain aikana, mutta monet eri ongelmat aiheuttivat sen, että saan kokousvideon valmiiksi vasta sunnuntain puolella.

1.4.2015

Jouko Pihon kokous Porvoossa 11.4.2015

Pidän hengellisen kokouksen Porvoossa, Lundintalossa, Aleksanterink. 11, lauantaina 11.4.2015 klo 15.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa mukaan!

27.3.2015

Jouko Pihon Loviisan kokousvideot

Tässä on Jouko Pihon Loviisassa 25.3.2015 pitämän hengellisen kokouksen 1. osa, joka kestää 1 t 32 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=RSbux_nO6hs

Ja tässä on Jouko Pihon Loviisan kokouksen 2. osa, joka kestää 19 minuuttia.

https://www.youtube.com/watch?v=H_uOYY96FJM&feature=youtu.be

25.3.2015

Loviisan kokous 25.3.2015

Ensimmäinen hengellinen kokous 30 vuoden tauon jälkeen on nyt sitten pidetty.

Loviisan Työväentalolla oli 22 ihmistä koolla kuulemassa puhettani ja laulujani sekä kotkalaisen lauluyhtyeen Brothers and sisters koskettavia lauluja ja todistuksia. Yhtyeessä ovat sisarukset Marjo Raatikainen ja Marjut Kekarainen sekä veljekset Harri Karmala ja Lasse de Bruyn-Ouboter.

Tilaisuus videoitiin uudella kamerallani. Kuvaajana toimi Timo Könönen Hämeenlinnasta. Valitettavasti ohjelma ei suostunut tuomaan videota kamerasta tietokoneeseeni, joten en voi vielä laittaa kokoustallennetta kaikkien nähtäväksi, mutta toivon mukaan saan apua asiaan huomenna.

Paikalla oli myös Kaakonkulma–lehden toimittaja, joka tekee juttua Kotkan lauluyhtyeestä.

Olin hiukan pettynyt vähäiseen väkimäärään. Oli monia, jotka olivat luvanneet tulla kokoukseen, mutta he eivät sitten päässeetkään mukaan. Mutta toisaalta on muistettava, että ei pidä halveksia pienten alkujen päiviä.

Sain kyllä runsaasti rohkaisevaa palautetta puheestani, joten kiitos Herralle hänen avustaan!

Tästä on hyvä jatkaa Jumalan kunniaksi ja ihmissielujen hyväksi toimimista.


Seuraava kokous on la. 11.4. klo 15 Porvoossa, Lundintalossa, Aleksanterink. 11, jonne kaikki ovat tervetulleita!

 

21.3.2015

Tervetuloa Loviisan kokoukseen!

Ohessa on ensimmäinen koskaan Youtubeen laittamani video eli kutsu pitämääni hengelliseen kokoukseen Loviisan Työväentalossa, Pernajank. 4, ke. 25.3.2015 klo 18.

https://www.youtube.com/watch?v=QzXy4-n2Gk4

8.3.2015

Jouko Pihon kokousinfoa

Päädyin lopulta siihen tulokseen, että minun on parasta itse videoida, editoida ja laittaa Youtubeen pitämäni kokoukset. Kävin sen tähden tänään ostamassa itselleni elämäni ensimmäisen videokameran (Sony) jalustoineen. Nyt sitten vaan opiskelemaan kameran käyttöä ja editointia. Tämä on hyvä asia, koska tällä tavalla en ole riippuvainen siitä, pääseekö joku muu tallentamaan kokouksia.

Kokouspaikkakuntia ja kokouksissa puhujia ja laulajia on tullut lisää. Laitan oheen tällä hetkellä tiedossa olevan kokousaikataulun. Jos tarkempaa osoitetta ei ole sanottu, se ilmoitetaan myöhemmin.

Puhun itse ja laulan kaikissa kokouksissa. Ohessa on mainittuna ne henkilöt, jotka ovat apunani tämän hetkisen tiedon mukaan. En ole vielä paljoa ehtinyt kysellä avustajia. Jos sinä voit laulaa, soittaa tai puhua (lyhyesti) kokouksessa, ota minuun yhteyttä.

25.3.2015 klo 18  Loviisa, Työväentalo, Pernajank. 4, Jouko Piho, lauluyhtye Brothers and sisters Kotkasta.
11.4.2015 klo 15  Porvoo, Lundintalo, Aleksanterink. 11, Jouko Piho, Laila ja Esko Tienhaara.
25.4.2015 klo 18  Kotka, Kotkan seurakuntakeskus, Mariank. 14, Jouko Piho, Henry Jansén laulaa ja puhuu.
9.5.2015 klo15  Lahti, NNKY:n sali, Vapaudenk. 8, Jouko Piho. 
21.5.2015 klo 15  Riihimäki, Jouko Piho

3.3.2015

Jouko Pihon kokous Porvoossa 11.4.2015

Pidän Loviisan kokouksen (25.3.2015 klo 18) jälkeen seuraavan hengellisen kokouksen Porvoossa, Lundintalolla, Aleksanterink. 11, lauantaina 11.4.2015 klo 15.

Tervetuloa mukaan!

24.2.2015

Kokoukseeni ilmoittautuminen Facebookissa

Huomasin vasta äsken itsekin, että Facebookissa on sellainen ominaisuus, että 25.3.2015 klo 18 Loviisan Työväentalolla pitämääni hengelliseen kokoukseen tulevat ihmiset voivat ilmoittaa tulostaan etukäteen. Koska monikaan ei tiedä tästä mahdollisuudesta vielä, niin tällä hetkellä ilmoittautuneita on itseni lisäksi vasta neljä.

Olisi hyvä asia, jos voisit mennä ennakkoilmoittautumaan, jos tiedät, että olet tulossa kokoukseen. Nimittäin jos tulijoita alkaa olla yli sata, niin minun täytyy alkaa etsiä isompaa kokouspaikkaa, koska Työväentaloon mahtuu vain 100 eikä enempää väkeä saa ottaa sisälle.

Ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti. Mene Facebook-sivuilleni. Etsi vasemmasta reunasta (vieritä tarpeeksi paljon alaspäin) kohta ”Viimeaikainen toiminta” ja sieltä kohta ”Jouko loi tapahtuman”. Klikkaa siitä kohta ”Hengellinen kokous”, jolloin avautuu ”osallistuu”-painike, jota klikkaamalla ilmoittaudut mukaan kokoukseen.

20.2.2015

Jouko Pihon kokoustoiminta alkaa

Olen tänään 20.2.2015 tehnyt päätökseni ja aloitan oman kokoustoiminnan eli hengellisten tilaisuuksien pitämisen. Ensimmäinen kokous on ke. 25.3.2015 klo 18 Loviisan Työväentalolla, Pernajank. 4.

Rukoillaan, että Jumalan Henki on mukana, kuten on luvattu: "Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."

Loviisa on minun Jerusalemini eli aloitan omassa kotikaupungissa. Saakoon Herra johdattaa siitä eteenpäin.

Tervetuloa tähän ensimmäiseen historialliseen kokoukseen ja sitä seuraaviin kokouksiin vaikka kauempaakin!

Kuka voisi tulla videokuvaamaan, editoimaan ja laittamaan sitten Youtubeen tämän ensimmäisen kokouksen?

 

Jouko Piho hengellisessä kokouksessa 25.3.2015 Loviisan Työväentalolla.
Loviisan Työväentalo, jossa Jouko Piho piti ensimmäisen hengellisen kokouksen 25.3.2015.
Porvoon Lundintalo, jossa Jouko Piho piti toisen hengellisen kokouksensa 11.4.2015.
Jouko Piho avaamassa Porvoon kokousta 11.4.2015.
Kotkan seurakuntakeskus, Mariank. 14, jossa Jouko Piho piti kolmannen kokouksensa la. 25.4.2015.
Vas. Jouko Piho ja Henry Jansén Kotkan kokouksessa 25.4.2015.
Jouko ja Ritva Piho Lahden kokouksessa 6.5.2015.
Riihimäen Rautatienpuiston päivätoimintakeskus, Öllerink. 7, jossa Jouko Piholla oli kokous torstaina 21.5. klo 18.
Osa Helsingissä 16.5.2015 pidetyn kotikokouksen osanottajista. Edessä keskellä Jouko Piho. Oik. tulkki Juta Parasmägi.
Riihimäellä 21.5.2015 pidetyn kokouksen puhujia: vas. Gleb Simanov, Jouko Piho ja Tuula Nieminen.
Olen tässä olohuoneessamme 4.6.2015 saamani Yamaha-kitaran kanssa. Suurkiitos vielä lahjoittajalle Alpo Puraselle! Kitara joutuu tosikäyttöön 16.6.2015, kun pidän kokousta Järvenpäässä ja tarkoitukseni on laulaa yksinlaulu "Katso Kristus kadulla kulkee" kitaran säestyksellä. Mukana on vielä toinen kitara, kun poikani Daniel Piho tulee säestämään lauluani kitarallaan.
Sahan koulu, Puistotie 83, Järvenpää, jossa Jouko Piho piti hengellisen kokouksen tiistaina 16.6.2015.
Jouko Piho ja poikansa Daniel Järvenpään kokouksessa 16.6.2015.
Vas. Jari Aksila ja Jouko Piho Kokkolan kokouksessa 17.7.2015.
Jouko Piho Espoon Matinkylän kokouksessa 20.2.2016.
Helsingin Kulosaaressa sijaitseva Il Canto -sali, jossa pidettiin profeetallinen konferenssi 26.8.2017.

Matti Suokas 02.12.2017 17:39

"Muinoin jaoin voimaani vähille miehille,lähetän sinut tässä voimassa.Ihminen pysyy ihmisenä ratsastajanakin(Ilm.6:2.Kuolleet/amputoidut jne saavat uuden elon."

pihotus 26.03.2015 10:13

netissä saattaa olla katsojia reilummin

Risto Mustonen 21.02.2015 19:07

jumalan siunausta kokoksiisi. Uskon että väkeä tulee. Niilä on oma pikkansa. Rukoilöemme kokouksien puolesta.

| Vastaa

Uusimmat kommentit

05.12 | 11:07

Melkoinen sananjulistaja tämä Nick . https://m.youtube.com/watch?v=tZ0nmxq9qnU

04.12 | 13:29

KIDS RECEIVED THE HOLY SPIRIT! God, He wants to be our Father

https://www.youtube.com/watch?v=SFEoQ4FCPUs

04.12 | 12:43

Neuroscience of Glossolalia

https://www.youtube.com/watch?v=rk7onhP6kCY

04.12 | 12:42

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/1704ef89-dba2-4134-acd4-3fed9ab908c8

Elon Musk kehittää aivoimplanttia